Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20181 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.2 °C
Усреднена влажност85 %
Усреднена точка на оросяване20.5 °C
Усреднена атм. налягане1019.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра271 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.2 °C на 01 в 00:07
Min. температура23.2 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане1016.5 hPa на 31 в 00:58
Max. атм. налягане1020.8 hPa на 01 в 00:03
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 271° на 01 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 271° на 01 в 00:07
Max. влажност85 % на 01 в 00:07
Min. влажност85 % на 01 в 00:07
Max индекс на топлината22.8 °C на 01 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.2 °C
Усреднена влажност85 %
Усреднена точка на оросяване20.5 °C
Усреднена атм. налягане1021.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра271 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.2 °C на 02 в 00:07
Min. температура23.2 °C на 02 в 00:07
Min. атм. налягане1019.7 hPa на 02 в 04:25
Max. атм. налягане1021.3 hPa на 02 в 13:21
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 271° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 271° на 02 в 00:07
Max. влажност85 % на 02 в 00:07
Min. влажност85 % на 02 в 00:07
Max индекс на топлината22.8 °C на 02 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност83 %
Усреднена точка на оросяване20.1 °C
Усреднена атм. налягане1020.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра273 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.8 °C на 03 в 19:54
Min. температура21.4 °C на 03 в 00:07
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 03 в 05:25
Max. атм. налягане1020.5 hPa на 02 в 00:21
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 068° на 03 в 20:37
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 068° на 03 в 20:37
Max. влажност85 % на 03 в 19:47
Min. влажност63 % на 03 в 20:48
Max индекс на топлината31.3 °C на 03 в 19:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура27.5 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване19.8 °C
Усреднена атм. налягане1020.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра116 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура40.4 °C на 04 в 11:51
Min. температура19.3 °C на 04 в 04:35
Min. атм. налягане1019.2 hPa на 04 в 05:17
Max. атм. налягане1020.8 hPa на 04 в 21:45
Max скорост на вятъра25.7 m/s от 135° на 04 в 16:41
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 135° на 04 в 16:41
Max. влажност88 % на 04 в 00:07
Min. влажност30 % на 04 в 11:54
Max индекс на топлината44.7 °C на 04 в 11:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура27.7 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване18.3 °C
Усреднена атм. налягане1020.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра115 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура39.8 °C на 05 в 10:34
Min. температура17.9 °C на 05 в 02:27
Min. атм. налягане1019.1 hPa на 05 в 19:49
Max. атм. налягане1020.6 hPa на 05 в 11:16
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 112° на 05 в 15:13
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 120° на 05 в 17:43
Max. влажност90 % на 05 в 03:34
Min. влажност29 % на 05 в 15:53
Max индекс на топлината45.1 °C на 05 в 10:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура27.5 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване17.9 °C
Усреднена атм. налягане1020.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра132 ° (ЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура39.5 °C на 06 в 11:25
Min. температура16.9 °C на 06 в 05:49
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 06 в 18:40
Max. атм. налягане1020.9 hPa на 06 в 10:40
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 158° на 06 в 17:49
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 158° на 06 в 17:50
Max. влажност89 % на 06 в 06:17
Min. влажност28 % на 06 в 15:08
Max индекс на топлината44.2 °C на 06 в 11:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура27.0 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване18.8 °C
Усреднена атм. налягане1020.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра100 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура39.9 °C на 07 в 11:17
Min. температура19.0 °C на 07 в 04:38
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 07 в 04:22
Max. атм. налягане1021.0 hPa на 07 в 23:54
Max скорост на вятъра21.6 m/s от 112° на 07 в 15:37
Maxскорост на поривите25.7 m/s от 112° на 07 в 15:37
Max. влажност91 % на 07 в 07:59
Min. влажност26 % на 07 в 15:15
Max индекс на топлината45.6 °C на 07 в 11:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура27.9 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване20.6 °C
Усреднена атм. налягане1022.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите2.9 m/s
Усреднена посока навятъра103 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура37.6 °C на 08 в 10:10
Min. температура20.4 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане1020.4 hPa на 08 в 03:58
Max. атм. налягане1023.4 hPa на 08 в 22:40
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 112° на 08 в 18:24
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 112° на 08 в 18:25
Max. влажност82 % на 08 в 05:35
Min. влажност45 % на 08 в 10:17
Max индекс на топлината44.8 °C на 08 в 10:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура26.6 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване18.7 °C
Усреднена атм. налягане1025.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.1 m/s
Усреднена скорост на поривите3.3 m/s
Усреднена посока навятъра98 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура37.3 °C на 09 в 09:56
Min. температура17.2 °C на 09 в 06:06
Min. атм. налягане1022.7 hPa на 09 в 04:01
Max. атм. налягане1025.7 hPa на 09 в 00:07
Max скорост на вятъра25.7 m/s от 112° на 09 в 13:48
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 09 в 13:48
Max. влажност86 % на 09 в 06:27
Min. влажност36 % на 09 в 10:05
Max индекс на топлината40.7 °C на 09 в 09:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура26.6 °C
Усреднена влажност60 %
Усреднена точка на оросяване17.7 °C
Усреднена атм. налягане1027.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите3.9 m/s
Усреднена посока навятъра96 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура36.1 °C на 10 в 09:17
Min. температура19.6 °C на 10 в 01:49
Min. атм. налягане1025.2 hPa на 10 в 01:39
Max. атм. налягане1027.6 hPa на 10 в 22:54
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 109° на 10 в 19:48
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 109° на 10 в 19:48
Max. влажност79 % на 10 в 02:04
Min. влажност39 % на 10 в 09:20
Max индекс на топлината39.7 °C на 10 в 09:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура26.4 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване17.4 °C
Усреднена атм. налягане1026.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра4.7 m/s
Усреднена скорост на поривите4.9 m/s
Усреднена посока навятъра89 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура32.8 °C на 11 в 08:54
Min. температура19.2 °C на 11 в 00:07
Min. атм. налягане1023.7 hPa на 11 в 20:39
Max. атм. налягане1027.4 hPa на 10 в 00:34
Max скорост на вятъра16.0 m/s от 113° на 11 в 17:25
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 126° на 11 в 20:52
Max. влажност78 % на 11 в 07:59
Min. влажност44 % на 11 в 13:52
Max индекс на топлината35.1 °C на 11 в 08:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.8 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване17.1 °C
Усреднена атм. налягане1024.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите2.2 m/s
Усреднена посока навятъра118 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура35.5 °C на 12 в 11:43
Min. температура15.2 °C на 12 в 06:11
Min. атм. налягане1022.8 hPa на 12 в 20:10
Max. атм. налягане1024.3 hPa на 12 в 01:23
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 135° на 12 в 18:05
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 135° на 12 в 18:05
Max. влажност90 % на 12 в 06:48
Min. влажност34 % на 12 в 11:43
Max индекс на топлината36.4 °C на 12 в 11:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.8 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване17.0 °C
Усреднена атм. налягане1022.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра106 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура35.3 °C на 13 в 10:19
Min. температура14.9 °C на 13 в 05:41
Min. атм. налягане1020.0 hPa на 13 в 23:52
Max. атм. налягане1023.1 hPa на 13 в 08:17
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 112° на 13 в 15:33
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 112° на 13 в 15:33
Max. влажност91 % на 13 в 06:43
Min. влажност35 % на 13 в 14:47
Max индекс на топлината38.4 °C на 13 в 10:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.0 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване19.4 °C
Усреднена атм. налягане1020.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра107 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура35.1 °C на 14 в 09:45
Min. температура16.6 °C на 14 в 04:16
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 14 в 00:07
Max. атм. налягане1021.1 hPa на 14 в 08:02
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 112° на 14 в 13:08
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 130° на 14 в 12:15
Max. влажност91 % на 14 в 08:18
Min. влажност48 % на 14 в 09:51
Max индекс на топлината40.8 °C на 14 в 09:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.8 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване19.9 °C
Усреднена атм. налягане1019.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра112 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура37.6 °C на 15 в 10:15
Min. температура18.4 °C на 15 в 08:30
Min. атм. налягане1017.4 hPa на 15 в 19:37
Max. атм. налягане1019.1 hPa на 15 в 01:05
Max скорост на вятъра22.6 m/s от 068° на 15 в 16:22
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 121° на 15 в 13:31
Max. влажност91 % на 15 в 08:29
Min. влажност41 % на 15 в 10:23
Max индекс на топлината43.0 °C на 15 в 10:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура28.4 °C
Усреднена влажност56 %
Усреднена точка на оросяване18.2 °C
Усреднена атм. налягане1018.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра115 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура38.4 °C на 16 в 10:04
Min. температура17.8 °C на 16 в 03:54
Min. атм. налягане1016.7 hPa на 16 в 20:08
Max. атм. налягане1018.4 hPa на 16 в 07:43
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 112° на 16 в 15:58
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 132° на 16 в 14:35
Max. влажност84 % на 16 в 04:58
Min. влажност35 % на 16 в 10:06
Max индекс на топлината42.9 °C на 16 в 11:44

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2018 до днес 16
Усреднена температура26.0 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване18.9 °C
Усреднена атм. налягане1021.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра104 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи30.4 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура40.4 °C на 04 в 11:51
Min. температура14.9 °C на 13 в 05:41
Max. влажност91 % на 15 в 08:29
Min. влажност26 % на 07 в 15:15
Max. атм. налягане1027.6 hPa на 10 в 22:39
Min. атм. налягане1016.5 hPa на 31 в 00:59
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 135° на 12 в 18:05
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 121° на 15 в 13:31
Max индекс на топлината45.6 °C на 07 в 11:13
Growing degrees days :222.6 °C


Превалявания Общо