Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20181 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1037.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра204 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура14.6 °C на 01 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане1032.5 hPa на 01 в 15:27
Max. атм. налягане1042.8 hPa на 01 в 08:30
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 204° на 01 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 204° на 01 в 00:07
Max. влажност64 % на 01 в 00:07
Min. влажност64 % на 01 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 01 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1033.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра204 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура14.6 °C на 02 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 02 в 00:07
Min. атм. налягане1031.2 hPa на 02 в 00:07
Max. атм. налягане1035.2 hPa на 02 в 09:14
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 02 в 00:07
Max. влажност64 % на 02 в 00:07
Min. влажност64 % на 02 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 02 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1028.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.3.1 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 03 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 03 в 00:07
Min. атм. налягане1024.8 hPa на 03 в 00:07
Max. атм. налягане1031.2 hPa на 02 в 00:15
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 03 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 03 в 00:07
Max. влажност64 % на 03 в 00:07
Min. влажност64 % на 03 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 03 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1023.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 04 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 04 в 00:07
Min. атм. налягане1021.9 hPa на 04 в 16:44
Max. атм. налягане1024.8 hPa на 03 в 00:26
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 04 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 04 в 00:07
Max. влажност64 % на 04 в 00:07
Min. влажност64 % на 04 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 04 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1027.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 05 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 05 в 00:07
Min. атм. налягане1023.1 hPa на 05 в 01:02
Max. атм. налягане1032.5 hPa на 05 в 00:05
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 05 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 05 в 00:07
Max. влажност64 % на 05 в 00:07
Min. влажност64 % на 05 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 05 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1034.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 06 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане1032.5 hPa на 05 в 00:52
Max. атм. налягане1035.7 hPa на 06 в 00:07
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 06 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 06 в 00:07
Max. влажност64 % на 06 в 00:07
Min. влажност64 % на 06 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 06 в 00:07
24 Hour Graph of this day is not available (20181206.gif)7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1033.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 07 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 07 в 00:07
Min. атм. налягане1027.0 hPa на 07 в 00:05
Max. атм. налягане1035.9 hPa на 07 в 08:26
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 07 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 07 в 00:07
Max. влажност64 % на 07 в 00:07
Min. влажност64 % на 07 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 07 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1023.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 08 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане1019.5 hPa на 08 в 00:07
Max. атм. налягане1027.1 hPa на 07 в 00:12
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 08 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 08 в 00:07
Max. влажност64 % на 08 в 00:07
Min. влажност64 % на 08 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 08 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1018.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 09 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 09 в 00:07
Min. атм. налягане1014.7 hPa на 09 в 22:48
Max. атм. налягане1020.1 hPa на 09 в 09:37
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 01° на 09 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 01° на 09 в 00:07
Max. влажност64 % на 09 в 00:07
Min. влажност64 % на 09 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 09 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1015.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра259 ° (З)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 10 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 10 в 00:07
Min. атм. налягане1013.6 hPa на 10 в 14:50
Max. атм. налягане1016.0 hPa на 10 в 10:26
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 256° на 10 в 04:31
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 256° на 10 в 04:31
Max. влажност64 % на 10 в 00:07
Min. влажност64 % на 10 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 10 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1020.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра249 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи3.1 mm
Годишни Валежи60.2 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 11 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 11 в 00:07
Min. атм. налягане1014.8 hPa на 11 в 01:42
Max. атм. налягане1024.2 hPa на 11 в 23:32
Max скорост на вятъра1.0 m/s от 249° на 11 в 00:07
Maxскорост на поривите1.0 m/s от 249° на 11 в 00:07
Max. влажност64 % на 11 в 00:07
Min. влажност64 % на 11 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 11 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1026.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра249 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 12 в 23:46
Max. температура14.6 °C на 12 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 12 в 00:07
Min. атм. налягане1023.4 hPa на 12 в 04:34
Max. атм. налягане1029.2 hPa на 12 в 23:45
Max скорост на вятъра1.0 m/s от 271° на 12 в 00:07
Maxскорост на поривите1.0 m/s от 271° на 12 в 00:07
Max. влажност64 % на 12 в 00:07
Min. влажност64 % на 12 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 12 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1029.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра260 ° (З)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 13 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 13 в 00:07
Min. атм. налягане1027.3 hPa на 13 в 14:17
Max. атм. налягане1030.6 hPa на 13 в 08:45
Max скорост на вятъра1.0 m/s от 271° на 13 в 03:32
Maxскорост на поривите1.0 m/s от 271° на 13 в 03:33
Max. влажност64 % на 13 в 00:07
Min. влажност64 % на 13 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 13 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2018 до днес 13
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане1026.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра327 ° (ССЗ)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи60.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.3.1 mm на 03 в 02:05
Max. температура14.6 °C на 13 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 13 в 03:25
Max. влажност64 % на 13 в 00:07
Min. влажност64 % на 13 в 00:07
Max. атм. налягане1042.8 hPa на 01 в 08:21
Min. атм. налягане1013.6 hPa на 10 в 14:50
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 256° на 10 в 04:31
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 256° на 10 в 04:31
Max индекс на топлината14.6 °C на 14 в 00:07
Growing degrees days :59.8 °C


Превалявания Общо
3.1 mm на 3
0.5 mm на 12