Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20181 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура15.3 °C
Усреднена влажност46 %
Усреднена точка на оросяване3.7 °C
Усреднена атм. налягане1020.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра348 ° (ССЗ)
Месечни валежи4.6 mm
Годишни Валежи56.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.4.6 mm на 01 в 01:10
Max. температура15.3 °C на 01 в 00:07
Min. температура15.3 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане1016.9 hPa на 01 в 17:58
Max. атм. налягане1025.3 hPa на 30 в 00:10
Max скорост на вятъра17.5 m/s от 023° на 01 в 02:07
Maxскорост на поривите21.6 m/s от 023° на 01 в 02:07
Max. влажност46 % на 01 в 00:07
Min. влажност46 % на 01 в 00:07
Max индекс на топлината15.3 °C на 01 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура15.3 °C
Усреднена влажност46 %
Усреднена точка на оросяване3.7 °C
Усреднена атм. налягане1021.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра316 ° (СЗ)
Месечни валежи4.6 mm
Годишни Валежи56.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура15.3 °C на 02 в 00:07
Min. температура15.3 °C на 02 в 00:07
Min. атм. налягане1017.6 hPa на 02 в 02:08
Max. атм. налягане1023.4 hPa на 02 в 23:53
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 316° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 316° на 02 в 00:07
Max. влажност46 % на 02 в 00:07
Min. влажност46 % на 02 в 00:07
Max индекс на топлината15.3 °C на 02 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.9 °C
Усреднена влажност53 %
Усреднена точка на оросяване8.8 °C
Усреднена атм. налягане1025.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра322 ° (СЗ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 03 в 09:07
Max. температура26.9 °C на 03 в 14:06
Min. температура15.3 °C на 03 в 08:50
Min. атм. налягане1022.4 hPa на 03 в 16:52
Max. атм. налягане1026.7 hPa на 03 в 09:59
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 01° на 03 в 10:09
Maxскорост на поривите9.8 m/s от 291° на 03 в 10:10
Max. влажност73 % на 03 в 09:31
Min. влажност39 % на 03 в 14:06
Max индекс на топлината26.7 °C на 03 в 14:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1031.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра311 ° (СЗ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 04 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 04 в 00:07
Min. атм. налягане1026.4 hPa на 03 в 00:16
Max. атм. налягане1035.7 hPa на 04 в 00:05
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 275° на 04 в 10:31
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 275° на 04 в 10:31
Max. влажност64 % на 04 в 00:07
Min. влажност64 % на 04 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 04 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1037.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.6 m/s
Усреднена посока навятъра80 ° (И)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 05 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 05 в 00:07
Min. атм. налягане1035.6 hPa на 05 в 18:30
Max. атм. налягане1039.2 hPa на 05 в 10:01
Max скорост на вятъра24.7 m/s от 112° на 05 в 17:18
Maxскорост на поривите24.7 m/s от 112° на 05 в 17:19
Max. влажност64 % на 05 в 00:07
Min. влажност64 % на 05 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 05 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1034.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра124 ° (ЮИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 06 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане1029.0 hPa на 06 в 00:07
Max. атм. налягане1036.7 hPa на 05 в 00:55
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 126° на 06 в 19:46
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 06 в 19:47
Max. влажност64 % на 06 в 00:07
Min. влажност64 % на 06 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 06 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1026.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите3.1 m/s
Усреднена посока навятъра121 ° (ИЮИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 07 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 07 в 00:07
Min. атм. налягане1023.5 hPa на 07 в 18:24
Max. атм. налягане1029.0 hPa на 06 в 00:12
Max скорост на вятъра28.3 m/s от 090° на 07 в 06:31
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 07 в 13:48
Max. влажност64 % на 07 в 00:07
Min. влажност64 % на 07 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 07 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1025.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите2.1 m/s
Усреднена посока навятъра116 ° (ИЮИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 08 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане1023.2 hPa на 08 в 03:24
Max. атм. налягане1027.2 hPa на 08 в 00:07
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 112° на 08 в 19:25
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 08 в 19:26
Max. влажност64 % на 08 в 00:07
Min. влажност64 % на 08 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 08 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1029.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.2 m/s
Усреднена скорост на поривите3.2 m/s
Усреднена посока навятъра112 ° (ИЮИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 09 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 09 в 00:07
Min. атм. налягане1027.1 hPa на 08 в 00:47
Max. атм. налягане1030.1 hPa на 09 в 23:50
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 090° на 09 в 18:46
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 093° на 09 в 11:20
Max. влажност64 % на 09 в 00:07
Min. влажност64 % на 09 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 09 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1031.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.6 m/s
Усреднена посока навятъра97 ° (И)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 10 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 10 в 00:07
Min. атм. налягане1028.1 hPa на 10 в 16:46
Max. атм. налягане1031.8 hPa на 10 в 09:50
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 127° на 10 в 13:13
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 10 в 13:14
Max. влажност64 % на 10 в 00:07
Min. влажност64 % на 10 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 10 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1030.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.7 m/s
Усреднена посока навятъра18 ° (ССИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 11 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 11 в 00:07
Min. атм. налягане1028.6 hPa на 11 в 17:07
Max. атм. налягане1031.3 hPa на 11 в 10:13
Max скорост на вятъра20.6 m/s от 024° на 11 в 19:14
Maxскорост на поривите20.6 m/s от 036° на 11 в 19:20
Max. влажност64 % на 11 в 00:07
Min. влажност64 % на 11 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 11 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1032.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра4.0 m/s
Усреднена скорост на поривите4.1 m/s
Усреднена посока навятъра66 ° (ИСИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 12 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 12 в 00:07
Min. атм. налягане1029.7 hPa на 12 в 03:29
Max. атм. налягане1032.8 hPa на 12 в 22:51
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 115° на 12 в 17:15
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 12 в 17:16
Max. влажност64 % на 12 в 00:07
Min. влажност64 % на 12 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 12 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1032.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра4.5 m/s
Усреднена скорост на поривите4.6 m/s
Усреднена посока навятъра59 ° (ИСИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 13 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 13 в 00:07
Min. атм. налягане1031.0 hPa на 13 в 17:46
Max. атм. налягане1033.0 hPa на 13 в 08:42
Max скорост на вятъра26.8 m/s от 076° на 13 в 15:47
Maxскорост на поривите26.8 m/s от 090° на 13 в 15:48
Max. влажност64 % на 13 в 00:07
Min. влажност64 % на 13 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 13 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1032.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.7 m/s
Усреднена посока навятъра76 ° (ИСИ)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 14 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 14 в 00:07
Min. атм. налягане1030.2 hPa на 14 в 17:35
Max. атм. налягане1032.9 hPa на 14 в 09:24
Max скорост на вятъра20.6 m/s от 051° на 14 в 16:30
Maxскорост на поривите25.7 m/s от 095° на 14 в 17:47
Max. влажност64 % на 14 в 00:07
Min. влажност64 % на 14 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 14 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1030.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите3.9 m/s
Усреднена посока навятъра88 ° (И)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 15 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 15 в 00:07
Min. атм. налягане1028.0 hPa на 15 в 17:02
Max. атм. налягане1031.1 hPa на 15 в 01:34
Max скорост на вятъра25.7 m/s от 259° на 15 в 14:46
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 124° на 15 в 13:55
Max. влажност64 % на 15 в 00:07
Min. влажност64 % на 15 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 15 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане1030.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра91 ° (И)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 01 в 01:10
Max. температура18.3 °C на 16 в 00:07
Min. температура18.3 °C на 16 в 00:07
Min. атм. налягане1029.3 hPa на 16 в 07:26
Max. атм. налягане1030.4 hPa на 16 в 00:07
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 091° на 16 в 00:07
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 091° на 16 в 00:07
Max. влажност64 % на 16 в 00:07
Min. влажност64 % на 16 в 00:07
Max индекс на топлината24.7 °C на 16 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2018 до днес 16
Усреднена температура18.0 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване10.3 °C
Усреднена атм. налягане1028.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите2.3 m/s
Усреднена посока навятъра79 ° (И)
Месечни валежи5.1 mm
Годишни Валежи57.1 mm
Max. к-во дъжд за мин.4.6 mm на 01 в 01:10
Max. температура26.9 °C на 03 в 14:06
Min. температура15.3 °C на 03 в 08:50
Max. влажност73 % на 03 в 09:31
Min. влажност39 % на 03 в 14:06
Max. атм. налягане1039.2 hPa на 05 в 10:01
Min. атм. налягане1016.9 hPa на 01 в 17:58
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 115° на 12 в 17:15
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 124° на 15 в 13:55
Max индекс на топлината26.7 °C на 03 в 14:06
Growing degrees days :129.6 °C


Превалявания Общо
4.6 mm на 1
0.5 mm на 3