Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20191 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1013.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи7.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура14.6 °C на 01 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане1011.4 hPa на 28 в 00:29
Max. атм. налягане1014.0 hPa на 01 в 19:06
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 339° на 01 в 00:07
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 339° на 01 в 00:07
Max. влажност55 % на 01 в 00:07
Min. влажност55 % на 01 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 01 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1020.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи7.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура14.6 °C на 02 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 02 в 00:07
Min. атм. налягане1013.1 hPa на 01 в 00:41
Max. атм. налягане1027.4 hPa на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 339° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 339° на 02 в 00:07
Max. влажност55 % на 02 в 00:07
Min. влажност55 % на 02 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 02 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1028.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра353 ° (СЗ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.1.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 03 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 03 в 00:07
Min. атм. налягане1027.0 hPa на 03 в 00:06
Max. атм. налягане1030.0 hPa на 03 в 08:49
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 01° на 03 в 00:07
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 01° на 03 в 00:07
Max. влажност55 % на 03 в 00:07
Min. влажност55 % на 03 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 03 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1024.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 04 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 04 в 00:07
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 04 в 17:13
Max. атм. налягане1027.5 hPa на 04 в 02:52
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 01° на 04 в 00:07
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 01° на 04 в 00:07
Max. влажност55 % на 04 в 00:07
Min. влажност55 % на 04 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 04 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1018.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра15 ° (ССИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 05 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 05 в 00:07
Min. атм. налягане1014.4 hPa на 05 в 13:50
Max. атм. налягане1021.7 hPa на 05 в 00:07
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 03° на 05 в 07:59
Maxскорост на поривите2.6 m/s от 03° на 05 в 07:59
Max. влажност55 % на 05 в 00:07
Min. влажност55 % на 05 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 05 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1025.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра159 ° (ЮЮИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 06 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане1021.1 hPa на 06 в 14:49
Max. атм. налягане1031.5 hPa на 06 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 159° на 06 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 159° на 06 в 00:07
Max. влажност55 % на 06 в 00:07
Min. влажност55 % на 06 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 06 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1032.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра159 ° (ЮЮИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 07 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 07 в 00:07
Min. атм. налягане1028.5 hPa на 07 в 00:05
Max. атм. налягане1034.8 hPa на 07 в 08:41
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 159° на 07 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 159° на 07 в 00:07
Max. влажност55 % на 07 в 00:07
Min. влажност55 % на 07 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 07 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1027.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра298 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи8.7 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 08:46
Max. температура14.6 °C на 08 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане1023.6 hPa на 08 в 17:00
Max. атм. налягане1028.7 hPa на 08 в 01:34
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 316° на 08 в 00:07
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 316° на 08 в 00:07
Max. влажност55 % на 08 в 00:07
Min. влажност55 % на 08 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 08 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1025.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра313 ° (СЗ)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи11.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.2.6 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 09 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 09 в 00:07
Min. атм. налягане1021.8 hPa на 09 в 17:28
Max. атм. налягане1027.0 hPa на 09 в 09:28
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 249° на 09 в 17:16
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 300° на 09 в 17:17
Max. влажност55 % на 09 в 00:07
Min. влажност55 % на 09 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 09 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1021.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра307 ° (СЗ)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи11.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 10 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 10 в 00:07
Min. атм. налягане1017.1 hPa на 10 в 00:07
Max. атм. налягане1023.6 hPa на 09 в 00:13
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 271° на 10 в 11:50
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 270° на 10 в 11:51
Max. влажност55 % на 10 в 00:07
Min. влажност55 % на 10 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 10 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1016.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.6 m/s
Усреднена посока навятъра312 ° (СЗ)
Месечни валежи3.6 mm
Годишни Валежи11.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 11 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 11 в 00:07
Min. атм. налягане1013.8 hPa на 11 в 17:55
Max. атм. налягане1017.6 hPa на 11 в 08:59
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 05° на 11 в 11:08
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 05° на 11 в 11:08
Max. влажност55 % на 11 в 00:07
Min. влажност55 % на 11 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 11 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1021.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра312 ° (СЗ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи11.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 11 в 00:37
Max. температура14.6 °C на 12 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 12 в 00:07
Min. атм. налягане1014.1 hPa на 11 в 00:21
Max. атм. налягане1026.7 hPa на 12 в 22:14
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 249° на 11 в 00:47
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 249° на 11 в 00:47
Max. влажност55 % на 12 в 00:07
Min. влажност55 % на 12 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 12 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1027.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра316 ° (СЗ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи11.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 13 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 13 в 00:07
Min. атм. налягане1025.7 hPa на 13 в 15:54
Max. атм. налягане1028.1 hPa на 13 в 09:46
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 316° на 13 в 03:32
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 316° на 13 в 03:32
Max. влажност55 % на 13 в 00:07
Min. влажност55 % на 13 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 13 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1022.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра345 ° (ССЗ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.2.0 mm на 14 в 08:52
Max. температура14.6 °C на 14 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 14 в 00:07
Min. атм. налягане1018.3 hPa на 14 в 00:07
Max. атм. налягане1026.2 hPa на 13 в 00:11
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 01° на 14 в 00:07
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 01° на 14 в 00:07
Max. влажност55 % на 14 в 00:07
Min. влажност55 % на 14 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 14 в 00:07
24 Hour Graph of this day is not available (20190314.gif)15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1018.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 15 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 15 в 00:07
Min. атм. налягане1016.3 hPa на 15 в 16:23
Max. атм. налягане1020.0 hPa на 15 в 00:01
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 01° на 15 в 00:07
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 01° на 15 в 00:07
Max. влажност55 % на 15 в 00:07
Min. влажност55 % на 15 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 15 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1018.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.2 m/s
Усреднена посока навятъра330 ° (ССЗ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 16 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 16 в 00:07
Min. атм. налягане1012.8 hPa на 16 в 19:16
Max. атм. налягане1020.7 hPa на 16 в 00:06
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 01° на 16 в 07:51
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 01° на 16 в 07:51
Max. влажност55 % на 16 в 00:07
Min. влажност55 % на 16 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 16 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1023.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра79 ° (И)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 17 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 17 в 00:07
Min. атм. налягане1020.4 hPa на 16 в 00:11
Max. атм. налягане1024.9 hPa на 17 в 08:54
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 090° на 17 в 17:58
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 090° на 17 в 17:58
Max. влажност55 % на 17 в 00:07
Min. влажност55 % на 17 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 17 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1023.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра74 ° (ИСИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 18 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 18 в 00:07
Min. атм. налягане1020.8 hPa на 18 в 16:55
Max. атм. налягане1023.5 hPa на 18 в 08:27
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 091° на 18 в 07:05
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 039° на 18 в 07:06
Max. влажност55 % на 18 в 00:07
Min. влажност55 % на 18 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 18 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1025.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите3.0 m/s
Усреднена посока навятъра108 ° (ИЮИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 19 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 19 в 00:07
Min. атм. налягане1022.5 hPa на 19 в 04:24
Max. атм. налягане1028.5 hPa на 19 в 23:55
Max скорост на вятъра19.0 m/s от 112° на 19 в 18:55
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 119° на 19 в 18:53
Max. влажност55 % на 19 в 00:07
Min. влажност55 % на 19 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 19 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1033.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.7 m/s
Усреднена посока навятъра57 ° (ИСИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 20 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 20 в 00:07
Min. атм. налягане1028.3 hPa на 19 в 00:11
Max. атм. налягане1037.9 hPa на 20 в 00:07
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 091° на 20 в 01:33
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 081° на 20 в 01:34
Max. влажност55 % на 20 в 00:07
Min. влажност55 % на 20 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 20 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1039.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра46 ° (СИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 21 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 21 в 00:07
Min. атм. налягане1037.6 hPa на 21 в 16:33
Max. атм. налягане1040.7 hPa на 21 в 09:08
Max скорост на вятъра0.5 m/s от 046° на 21 в 00:07
Maxскорост на поривите0.5 m/s от 046° на 21 в 00:07
Max. влажност55 % на 21 в 00:07
Min. влажност55 % на 21 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 21 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1036.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра119 ° (ИЮИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 22 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 22 в 00:07
Min. атм. налягане1032.5 hPa на 22 в 17:28
Max. атм. налягане1039.2 hPa на 22 в 07:49
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 112° на 22 в 12:40
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 22 в 12:40
Max. влажност55 % на 22 в 00:07
Min. влажност55 % на 22 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 22 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1032.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите2.0 m/s
Усреднена посока навятъра29 ° (ССИ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 23 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 23 в 00:07
Min. атм. налягане1029.1 hPa на 23 в 15:37
Max. атм. налягане1033.3 hPa на 23 в 01:07
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 022° на 23 в 13:53
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 06° на 23 в 13:54
Max. влажност55 % на 23 в 00:07
Min. влажност55 % на 23 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 23 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1030.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра251 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 24 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 24 в 00:07
Min. атм. налягане1027.2 hPa на 24 в 23:54
Max. атм. налягане1032.9 hPa на 24 в 01:14
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 249° на 24 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 249° на 24 в 00:07
Max. влажност55 % на 24 в 00:07
Min. влажност55 % на 24 в 00:07
Max индекс на топлината14.6 °C на 24 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2019 до днес 24
Усреднена температура14.6 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване5.7 °C
Усреднена атм. налягане1024.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра5 ° (С)
Месечни валежи6.1 mm
Годишни Валежи13.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.2.6 mm на 09 в 06:36
Max. температура14.6 °C на 24 в 00:07
Min. температура14.6 °C на 24 в 00:07
Max. влажност55 % на 24 в 00:07
Min. влажност55 % на 24 в 00:07
Max. атм. налягане1040.7 hPa на 21 в 08:48
Min. атм. налягане1011.4 hPa на 28 в 00:59
Max скорост на вятъра28.8 m/s от 112° на 22 в 12:40
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 112° на 22 в 12:40
Max индекс на топлината14.6 °C на 25 в 00:07
Growing degrees days :110.4 °C


Превалявания Общо
1.0 mm на 3
2.6 mm на 9
0.5 mm на 12
2.0 mm на 14